TAVSHEDSPLIGT & GDPR og Disclaimer

Privatlivspolitik for NEEO Aps

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra virksomhedens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger NEEO Aps er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Opstartsdatodato
  • telefonnummer
  • fødselsdato
  • mailadresse
  • Andre oplysninger om, i relation til bedste behandlingsform.

 

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

At vi som virksomhed der har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger

At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig

At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger

At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om virksomhedens kunder er:

At behandle kundes oplysninger, herunder at opkrævningen af penge og sende nyhedsbreve ud

At vi kan drive virksomhedens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem

At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven

At kunne levere varer og ydelser du har bestilt

At administrere din relation til virksomheden

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for virksomheden fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte direktør Glennie Christensen på

mail: gc@neeo.dk

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på kunder, til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig, det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som virksomhed har vi oplysningspligt)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)

Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)

Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring

Du har ret til at flytte dine oplysninger dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre virksomhedens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

 

Disclaimer – NEO-koncept

Vi gør opmærksom på at NEO-behandlingen foregår på eget ansvar og det er altid klientens ansvar at gøre os opmærksom på særlige omstændigheder så der i disse tilfælde vurderes om behandling er hensigtsmæssig, og vi i disse tilfælde kan henvise til andre behandlingsformer.

Resultater kan variere fra person til person ligesom antallet af behandlinger og evt. behandlingsresistens vil være individuelt, selvom gode resultater og forløb er normale hos os. Oplevelsen efter NEO-behandling vil ligeledes variere og det er klientens ansvar at samarbejde med House of Natural Balance under behandlingsforløbet da det kun er klienten selv som kan mærke sin krop indefra og er forpligtet til at sige til og fra.

Det er obligatorisk at oplyse at der ingen garanti er for at NEO-behandling vil hjælpe dig, og vi hos NEEO Center Silkeborg gør meget ud af at fortælle at NEO-behandling ikke på nogen måde skal stå i stedet for behandling anbefalet af din egen læge eller tilknyttet sundhedsprofessionelle. NEO-behandling er et supplement til de etablerede behandlingsformer ligesom vi ikke kan love nogen form for bedring af lægelige sygdomme og lidelser.

Vi samarbejder meget gerne med egen læge/tilknyttet sundhedsprofessionelle i tilfælde hvor dette vil være relevant.

Det er også vigtigt for NEEO Center Silkeborg at gøre klart at vi kun anbefaler NEO behandling til dem vi fagligt vurderer har gavn af behandlingen, ligesom vi i tilfælde hvor det er nødvendigt henviser videre til størst gavn for dig. 

NEEO Center Silkeborg er ikke ansvarlig ift. udvikling af NEO-anlægget, ligesom alle rettigheder til NEO-anlægget er ejet af producenten.

*Corona

Ovennævnte er ligeledes gældende for COVID-19. Det er op til den enkelte at tage ansvar for de forholdsregler sundhedsmyndighederne udsteder og minimere smittefare samt følge de retningslinjer NEEO Center Silkeborg udstikker.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Glennie Christensen

Adresse: Enghavevej 4a, 8600 Silkeborg

CVR: 42471860

Telefonnr.: 88 446 447

Mail: gc@neeo.dk

Hjemmeside: neeo.dk