Hvad er en firmaaftale?

Flere og flere organisationer ønsker at tilbyde deres medarbejdere en behandlingsordning. Den kommer ofte i stand som det vi kalder en firmaaftale.

En firmaaftale er en aftale mellem en virksomhed og en behandler. I korte træk bliver man enige om hvilken behandlingsform der passer bedst til den enkelte medarbejder og til hvilken pris.

Årsagen til at en firmaaftale er en god forretning
Undersøgelser viser, at en af de mest omkostningseffektive metoder til at øge medarbejdertilfredsheden, er at afsætte tid til behandling – med fokus på deres helbred, trivsel og velvære. Det er netop denne proces en firmaaftale sætter i system.

At tilbyde en “behandlingsordning” er et tydeligt signal til de ansatte om, at de er værdsatte. Det er derfor en naturlig del af den moderne medarbejderpleje og det giver samtidigt en fornuftig ROI (Return On Investment).

Neocenter silkeborg_firmaaftale
Neocenter silkeborg_vandmaskine

Hvilken model skal der benyttes?

En model der ofte anvendes, er en klippekort-model, hvor hver enkel medarbejder får tildelt et klippekort, som de selv kan disponere over. Klippekortet kan anvendes til NEEO behandlinger.
Enkelte virksomheder vælger at give deres medarbejdere ubegrænset adgang til alle ydelser i NEEO Silkeborg. Hermed sikrer virksomheden at alle medarbejdere altid har adgang til hurtig og effektiv forebyggelse og behandling.

Hvordan ser en firmaaftale ud?
Da hensigten med en “NEEO behandlingsordning” kan være flere, findes der også en række forskellige løsningsmodeller.

NEOCenter Silkeborg
gc@neeo.dk
(+45) 88 446 447
www.neeo.dk
Frichsvej 40a,
8600 Silkeborg

Spændvidden rækker lige fra et decideret personalegode til en egentlig (forebyggende) behandling i forbindelse med udfordrende arbejdsforhold eller gentagne monotont arbejde ved en maskine eller foran en skærm.
Fælles for dem alle er dog, at forventningerne skal være fint afstemt.

De helt oplagte elementer er naturligvis:

  • Hvilken behandling skal medarbejderen have?
  • Hvem skal lave behandlingen?
  • Hvor lang tid varer en behandling?
  • Hvor kan / skal det helt lavpraktisk foregå?
  • Hvordan og hvornår skal ordningen evalueres?
  • Hvem betaler for hvad?
  • Hvordan og hvornår skal der betales?
  • Hvordan til- og afmelder medarbejderne sig ordningen (og hvad med økonomien)?

Punkterne uddybes nedenfor:

Hvordan ser økonomien ud?

Det handler jo ikke kun om velvære, og der er jo også noget økonomi involveret.

Typisk kan virksomheden spare på timelønnen til behandleren, da behandleren ofte kan hente nogle stordriftsfordele i at vide, eksempelvis, hvor mange medarbejdere der er tilknyttet per uge.

Det betyder, at virksomheden kan tilbyde medarbejderne en løsning, som medarbejderen normalt skulle betale mere for.

Samtidig får medarbejderen med NEEO – behandlingsordningen mulighed for, at tilpasse behandlingsforløbet så det passer præcist til dem.

Neocenter silkeborg_firmaaftale
Hvad siger SKAT til en NEO- behandlingsordning

Hvad siger Skat til en NEEO-behandlingsordning?

I princippet er der to muligheder, der interesserer Skat. Den ene mulighed eksisterer når dit firma betaler hele beløbet for massagen og den anden mulighed er aktuel, når medarbejderen selv betaler.

Nedenfor kan du læse mere hos Skat om de to situationer.
Betaler firmaet for behandlingen, kan virksomheden fratrække udgiften før skat.
Se http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1937294&vId=0
Betaler medarbejderne selv, kan de fleste udgifter fratrækkes i bruttolønnen.
Se http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1707704

Har I en firmaaftale på agendaen, er der nogle områder I med fordel kan gøre jer nogle tanker om, inden I mødes med os.
Nedenfor er oplistet nogle af de vigtigste områder. Hermed er I lidt bedre klædt på til at finde en god løsning og tage den bedste beslutning.

Der kan med fordel også laves en abonnement aftale med personaleforening.

NEO behandling_pris

Timeprisen ctr. kvaliteten eller hvor meget koster det?

Prisen pr. behandling er jo en kombination af timepris og behandlingens længde. Så det mest enkle i den forbindelse er at sammenholde timeprisen med kvaliteten af behandlingen. Her bør du være opmærksom på, at der er forskel på “det når vi nok” og en egentlig behandling. Den lettere behandling har jo, som mange ved, en typisk dejlig virkning nu og her, og kan derfor være med til at lette en oplevet stress tilstand.

En mere dybdegående behandling, tager anderledes fat, men sætter også typisk gang i flere processer hos medarbejderen, hvorved der kan forventes et bedre resultat i form af færre gener som stivhed, spændinger og smerter, stress osv. men den tager også ofte længere tid.
Afhængig af behandler og type af behandling skal du nok regne med at det koster et sted mellem 350 – 950 pr. time.

Hvor lang tid skal en behandling tage?

Den kan tage fra 25 min. til 90 minutter og alt derimellem. Det siger sig selv, at jo længere behandlingen tager, desto mere tid er der til arbejdet på briksen – og jo længere tid er medarbejderen væk. Normalt er der ikke tid til de længere behandlinger i firmaregi, da medarbejderen jo også skal tilbage og passe arbejdet. Så der vil normalt være fokus på de mindre problemstillinger og ofte bruges behandlingen til at få en hårdt tiltrængt afkobling, ligesom der kan tales om forhold til sundhed og alment velvære.

Det betyder så, at en behandling i firmaordning regi typisk ligge mellem 25 minutter til 45 minutter eksklusive transport.

Hvem skal betale for hvad?

Det findes der mange modeller for. Umiddelbart er der to faktorer. Den ene handler om selve timeprisen for behandlingen og den anden handler om arbejdstiden.
Nogle firmaer synes at det virker fint, hvis firmaet betaler for selve behandlingen, medens medarbejderen betaler med sin arbejdstid.
Andre firmaer synes det er bedre, hvis firmaet betaler for arbejdstiden og så lader medarbejderen betale for selve behandlingen.
Hvordan den ideelle version ser ud hos jer, er svært at sige noget nærmere om uden at have flere fakta på bordet.

Har du spørgsmål?

Du skal være velkommen til at kontakte Glennie på 88 446 447 – eller skrive til gc@neeo.dk, så finder vi den bedste løsning til jer.